Disclaimer

Podmínky použití

Blog essereinfermiere je služba on line zdarma.
Jeho použití je podmíněné akceptováním podmínek uvedených v tomhle dokumentu. Kdo nemá v úmyslu jich akceptovat, vyzýva se, aby blog nepoužíval a aby z něho nestahoval žádný materiál.

Obsah

Tento blog nereprezentuje žádny časopis a není pravidelně aktualizován. Nelze jej tedy považovat za redakční výrobek podle zákona č. 62 ze 7.03.2001.
Informace obsažené v tomto blogu, i když uvedené v dobrém úmyslu a považovány za přesné, mohou obsahovat nepřesnosti, nebo typografické chyby. Autoři essereinfermiere si vyhrazují právo upravovat, aktualizovat, nebo odstranit obsahy tohoto blogu bez předchozího upozornění.
Autoři nejsou zodpovědní za publikace od čtenářů v komentářích k jakémukoliv postu. Budou vymazány komentáře považovány za urážlivé, nebo poškozující image, nebo dobré jméno třetí osoby, obyčajně se jedná o spam, rasizmus, nebo ty, které obsahují osobní údaje a nejsou v souladu s respektováním soukromí a v každém případě jsou považováný za nevhodnou a neodvolatelní mínění autorů samých.
Některé texty, nebo obrázky použité v tomto blogu jsou převzaty z internetu a proto jsou považovány za veřejně přístupné; pokud jsme jejich publikováním porušili autorská práva, prosíme vás informovat nás o tom prostředníctvím e-mailu. Budou okamžite odstráněny.
Autoři blogu nejsou zodpovědní za stránky propojené odkazovými linkami, jak ani za jejich obsah, který může býť předmětem časových změn.

Licence k použití

Obsah stránek, jako ostatní publikovaný materiál, kde to není jinak uvedeno, jsou pod «licencii Creative Commons» , všechny použité informace jsou k dispozici na následujícim linku. Reprodukce článků a použitého materiálu na těchto stránkach musí být písemně vyžádano na essereinfermiere prostředníctvím e-mailu na přiloženém formuláři kontaktů.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (čl.13 vyhláška zákona 196/2003, čl. 13 podle vyhlášky EU č. 2016/679): údaje, ktoré účastníci blogu poskytnou při registraci jsou adresa e-mail, příjmení, jméno a jsou povinné pro obdržení oznámení o uveřejnění příspěvku. Aby bylo možné přidat komentář, kromě e-mailu je požadováno vyplnit i jméno a příjmení. Tyto nemusí být publikovány spolu s komentářem, přidaný užívatelem. Adresa e-mail bude použitá exkluzívně na zaslání news stránek. Názory a komentáře přidané užívateli a informace a data v nich obsažené, nebudou použity na jiné účely, jež na jejich publikaci na blogu a zejména se nepředpokládá přidružení, nebo výběr v datových bankách. Všechny procedury na statistické účely, které by v budoucnu mohly stránky provést, budou probíhat výlučně anonymně. Zatímco šíření osobních údajů užívatele a také těch, získaných ze zaslaných komentářů, se rozumí přímá iniciativa užívatele samotného, garantujeme, že není žádná další hypotéza o jejich přenosu nebo šíření. V každém případě a v jakémkoliv momentě má uživatel možnost využít práva a to čl. 7 vyhláška zákona 196/2003 a článku 15 až 22 podle vyhlášení EU č. 2016/679. Na využití těchto práv se může uživatel obrátit přímo na držitele osobních údajů na adresu info@essereinfermiere.com .

Druh zpracovaných údajů

Blog nabízí obsah informativního a interaktivního druhu. Behěm surfování na netu se mohou získat i další informace o návštěvníkovi, jak ty jím poskytnuté, následujícimi způsoby:

Navigační údaje

Blog shromažďuje technické informace z hardwaru a ze softwaru použitých užívateli, nezávisle s použitím nástrojů pro analyzu připojitelnosti příloh. Tyto informace se týkají:

IP adresa, typ browseru, internet service provider, operační systém, název domény a webové stránky, na které se přihlásil, alebo odhlásil (referring/exit pages), informace o navštívených stránkach uživatelem, čas přihlášení, čas strávený na jednotlivých stránkach, analýzu průběhu (clickstream), rozlíšení obrazovky, typ připojení, krajina ze které je uživatel připojen, přítomnost nainstalovaných plugin java.

Tyto informace nejsou součastí osobných údajů návštevníků, ale pouze údaje technicko/informativního charakteru, které jsou shromážděny a použitý souhrnným a anonymním způsobem za jediným účelem, zlepšiť kvalitu služeb a poskytnout konkrétní štatistiky použití stránek.

Cookies

Cookies jsou malé informace uložené ve vašem počítači během navigace na webových stránkach, použité na zpracování a identifikaci použitých dat. Soubor cookie je obvykle velmi malých parametrů a nepřispíva k presycení fyzického prostoru na pevném disku. Coocie je přenesena na čtečku a na konci registrace si „zapamatuje”, které oblasti na webe byli navštíveny. Tato možnosť šetří čas a umožní klientovi/návštevníkovi dosáhnout rychleji základní části předtím přohlížených stránek. Existuje více typů cookies: trvalé, ty, které zůstanou na pevném disku a to i po jednom zavřetí browsera, dočasné, nebo sekce, kde je uložen čas navigace a jsou vymazány z počítače po zavřetí browsera; třetí, generované webovými stránkami, jinými, než ty právě navštívené. S cílem nabídnout blog, který splňuje očekávání a zájem návštevníků, jsou neustále analyzována data sezbírané cookies; tato dáta naznačují a to anonymně, jakým způsobem jsou používany stránky, t.j. oblasti a sekce, o které mají návštevníci největší zájem. Je na návštevníkovi nastavení vlastní browser spůsobem, který akceptuje všechny cookies, některé, nebo je odmítnout. Připomíname, že na konci každé navigace může návštevník v každem případě vymazať z pevného disku cache-memory, jako i nashromážděné cookies. Rozšíření ochrany osobních údajů o používání cookie.