Rozšíření ochrany osobních údajů o používání cookie

1. Používání cookie

essereinfermiere používá cookie aby poskytly pro uživatele, kteří navštíví essereinfermiere, jednoduché a efektivní služby.
Uživatelé, kteří navštíví stránky, uvidí v minimálním množství vložené informace v používaných zařízeních, což jsou počítač a přídavná zařízení, v malých textech nazývaných „cookie” uložených ve složkách používaných web browserem uživatele.
Používá se více druhů cookie, některé slouží na účinnější využívání stránek, jiné na oprávnění některých funkcí.
Jejich podrobnou analýzou, naše cookie umožní:

 • uložení zadaných předvoleb
 • vyhnout se opětovnému zadání stejných informací během návštěvy, jako je například jméno uživatele a heslo
 • analyzovat používání služeb a poskytnutého obsahu stránkami essereinfermiere na optimalizaci zkušeností při prohlížení stránek a nabízených služeb

2. Tipologie použitých cookie stránkami essereinfermiere

Sledování různých druhů cookie používaných stránkami essereinfermiere v závislosti na jejich použití

2.1 Technické cookie

Tento druh cookie umožní správné používání některých sekcí stránek. Jsou ve dvou kategoriích trvalé a session.

 • trvalé: jakmile se zavře browser, nejsou zničeny, ale zůstanou až do konce nastaveného data splatnosti
 • session: jsou zničeny pokaždé, jak se zavře browser

Tyto cookie, zaslané pokaždé z našeho dominia jsou nutné pro správné zobrazení stránek ve vztahu k nabízeným technickým službám a budou tedy vždy použity a zaslány, pokud uživatel nezmění nastavení ve vlastním browseru (poukázajíc tak na zobrazení stránek).

2.2 Analytické cookie

Cookie této karegórie jsou používány pro shromažďování informací o použití stránek essereinfermiere a použije tyto informace na anonymní analytické statistiky z cílem zlepšit použití stránek a na poskytnutí obsahu více zajímavého a bližšího přáním uživatelů. Tento druh cookie shromáždí data anonymní formou o aktivitách uživatele a o tom, jak se dostal k těmto stránkám. Analytické cookie jsou zaslány samotnými stránkami a z domén třetích stran.

2.3 Analyzační cookie služeb třetích stran

Tyto cookie jsou používány ke shromažďování informací o stránkách ze strany uživatelů v anonymní formě, a to: navštívené stránky, strávený čas nad nimi, směr přihlášeného uživatele, geografický původ uživatele, věk, pohlaví uživatele a zájmy pro účely marketingových kampaní. Tyto cookie jsou zaslány z dominií třetích externích stran na stránky.

2.4 Cookie na integrování produktů a funkcí softwaru třetích stran

Tento druh cookie integruje funkce vyvinuté třetími stranami uvnitř webových stránek jako ikony a preference vyjádřené na sociálních sítích za účelem sdílení obsahů stránek na použití služeb softwaru třetích stran (jako softwary pro tvorbu map a dalších softwarů, které nabízejí další služby). Tyto cookie jsou zaslány z dominií třetích stran a z partnerských stránek, které nabízejí jejich funkce mezi stránkami.

2.5 Profilovací cookie

Jsou to důležité cookie na vytvoření profilů uživatelů s cílem zasílat jim reklamní zprávy v souladu s prokázanými preferencemi uvnitř webových stránek.

Essereinfermiere, v souladu s platnými právními normami, není povinna vyžádat si souhlas na technické a analytické cookie, pokud jsou nezbytné pro vyžádané služby.

Na všechny ostatní druhy cookie může být souhlas vyjádřen uživatelem jedním, nebo více z následujících způsobů:

 • prostřednictvím specifické konfigurace používaného browseru, nebo informačních programů používaných na prohlížení stránek, které tvoří web
 • prostřednictvím úprav v nastaveních v používání služeb třetích stran

Obě tato řešení by mohly zabránit uživateli v používání, nebo zobrazení používání částí stránek.

2.6 Webové stránky a služby třetích stran

Stránky by mohly obsahovat odkazy na jiné stránky, které disponují vlastními zásadami o ochraně osobních údajů, které mohou být odlišné od těch přijatých stránkami essereinfermiere a tudíž neodpovídá za tyto stránky.

3. Jak zneškodnit cookie pomocí konfigurace browseru

 • Chrome

Navštiv příslušné stránky.

 • Mozilla Firefox

Navštiv příslušné stránky.

 • Internet Explorer

Navštiv příslušné stránky.

 • Safari

Navštiv příslušné stránky.

 • Opera

Navštiv příslušné stránky.

4. Jak zneškodnit cookie ve službách třetích stran

Služby Google
Facebook
Twitter

Tato stránka je viditelná pomocí linku v dolní části všech webových stránek v souladu s článkem 122 podle odstavce vyhlášky zákona 196/2003 a následně zjednodušeným způsobem o ochraně osobních údajů a získání souhlasu k používání cookie publikována v Úřední věstník č.126 ze dne 3. června 2014 a registrovaných opatření č.229 z 8.mája 2014. Okrem jiného ochrana osobních údajů je upravená o předpis EU 2016/679.