Kto sme

Webové stránky/blog essereinfermiere.com a domínia essereinfermiere.eu.it.net.org a .info sú vlastníctvom zdravotnej sestry Zuzany Šankovej, vlastne jej SZČO so sídlom na Via Primo Levi N.7 – 20060 Bussero (Miláno) – Taliansko – IČ DPH IT08867180963 – email info@essereinfermiere.com  fax + 39 02 70030009.

Zuzana získala diplom zdravotnej sestry na Strednej zdravotníckej škole v Žiline (Slovenská republika) a následne si prehĺbila vzdelanie v sesterskej špecializácií na Slovenskej zdravotníckej università v Bratislave v obore „Anestéziológia a intenzívna medicína”. Na prehĺbenie jazykových a komunikačných znalostí v talianskom jazyku získala „certifikát skupiny CILS 2 B2 v talianskom jazyku” vydaný univerzitou pre cudzincov v Siene.

S viac ako 20 ročnou praxou, získanou v nemocniciach na Slovensku a v Taliansku, od roku 2008 pracuje v Taliansku a od toho istého roku je zapísaná pod číslom 26020 v zozname sestier na okresnej komore OPI Milano – Lodi – Monza e Brianza. Zuzana verí v princípy Kódexu etiky pre zdravotné sestry a sústavne sa profesionálne vzdeláva.

V súčastnej dobe, okrem výkonu profesie ako SZČO, vykonáva preklady vedeckých a technických textov (texty a zdravotné manuály v lekársko-vedeckom a v automobilovém sektore), administratívne a legálne dokumenty (právne dokumenty, certifikáty, atď..), profesionálne dokumenty (zmluvy, pracovné zmluvy, distribútorské zmluvy, nesúťažné zmluvy, zaväzujúce listy, súkromné dohody atď..) a webové stránky.

„Essere Infermiere” je Zuzanin nápad a píše si tu slobodne.