Disclaimer

Podmienky použitia

Il Blog essereinfermiere je služba on line zadarmo.
Jeho použitie je podmienené akceptovaním podmienok uvedených v tomto dokumente. Kto nemá v úmysle ich akceptovať, vyzýva sa, aby blog nepoužíval a aby z neho nesťahoval žiaden materiál.

Obsah

Tento blog nereprezentuje žiadny časopis a nie je pravideľne aktualizovaný. Nemožno ho teda považovať za redakčný výrobok podľa zákona č. 62 zo 7.3.2001.
Informácie obsiahnuté v tomto blogu, aj keď uvedené v dobrom úmysle a považované za presné, môžu obsahovať nepresnosti, alebo typografické chyby. Autori essereinfermiere si vyhradzujú právo upravovať, aktualizovať, alebo odstrániť obsahy tohto blogu bez predchádzujúceho upozornenia.
Autori nie sú zodpovední za publikácie od čitateľov v komentároch k akémukoľvek postu. Budú vymazané komentáre považované za urážlivé, alebo poškodzujúce image, alebo dobré meno tretej osoby, obyčajne sa jedná o spam, rasizmus, alebo tie, ktoré obsahujú osobné údaje a nie sú v súlade s rešpektovaním súkromia, a v každom prípade sú považované za nevhodnú a neodvolateľnú mienku autorov samých.
Niektoré texty, alebo obrázky použité v tomto blogu sú prevzaté z internetu a preto sú považované za verejne prístupné; ak sme ich publikovaním porušili autorské práva, prosíme vás informovať nás o tom prostredníctvom e-mailu. Budú okamžite odstránené.
Autori blogu nie sú zodpovední za stránky prepojené odkazovými linkami, ako ani za ich obsah, ktorý môže byť predmetom časových zmien.

Licencia na použitie

Obsah stránok, ako ostatný publikovaný materiál, kde to nie je inak uvedené, sú pod «licenciou Creative Commons» , všetky použité informácie sú k dispozícií na nasledujúcom linku. Reprodukcia článkov a použitého materiálu na týchto stránkach musí byť písomne vyžiadaná na essereinfermiere, prostredníctvom e-mailu na priloženom formuláre kontaktov.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (čl.13 vyhláška zákona 196/2003, čl. 13 podľa vyhlášky EU č. 2016/679): údaje, ktoré účastníci blogu poskytnú pri registrácií sú adresa e-mail, priezvisko, meno a sú povinné na obdržanie oznámenia o uverejnenie príspevku. Aby bolo možné pridať komentár, okrem e-mailu je požadované vyplniť aj meno a priezvisko. Tieto nemusia byť publikované spolu s komentárom, pridaným užívateľom. Adresa e-mail bude použitá exkluzívne na zaslatie news stránok. Názory a komentáre pridané užívateľmi a informácie a dáta v nich obsiahnuté, nebudú použité na iné účely, ako na ich publikáciu na blogu a najmä sa nepredpokladá pridruženie, alebo výber v dátových bankách. Všetky procedúry na štatistické účely, ktoré by v budúcnosti mohli stránky vykonať, budú prebiehať výlučne anonymne. Kým šírenie osobných údajov užívateľa a aj tých, získaných zo zaslaných komentárov, sa rozumie priama iniciatíva užívateľa samotného, garantujeme, že nie je žiadna ďaľšia hypotéza o ich prenose alebo šírení. V každom prípade a v akomkoľvek momente má používateľ možnosť využiť práva a to čl. 7 vyhlášky zákona 196/2003 a článkov 15 až 22 podľa vyhlásenia EU č. 2016/679. Na využitie týchto práv sa môže užívateľ obrátiť priamo na držiteľa osobných údajov na adresu info@essereinfermiere.com .

Druh spracovaných údajov

Blog ponúka obsah informatívneho a interaktívneho druhu. Počas surfovania na nete sa môžu získať aj iné informácie o návštevníkovi, ako tie ním poskytnuté, nasledujúcimi spôsobmi:

Navigačné údaje

Blog zhromažďuje technické informácie z hardwaru a zo softwaru použitých užívateľmi, nezávisle s použitím nástrojov na analýzu pripojiteľnosti príloh. Tieto informácie sa týkajú:

IP adresa, typ browsera, internet service provider, operačný systém, názov domény a webové stránky, na ktoré sa prihlásil, alebo odhlásil (referring/exit pages), informácie o navštívených stránkach užívateľom, čas prihlásenia, čas strávený na jednotlivých stránkach, analýzu priebehu (clickstream), rozlíšenie obrazovky, typ pripojenia, krajina z ktorej je užívateľ pripojený, prítomnosť nainštalovaných plugin java.

Tieto informácie nie sú súčasťou osobných údajov návštevníkov, ale iba údaje technicko/informatívneho charakteru, ktoré sú zhromažďené a použité súhrnným a anonymným spôsobom za jediným účelom, zlepšiť kvalitu služieb a poskytnúť konkrétne štatistiky použitia stránok.

Cookies

Cookies sú malé informácie uložené vo vašom počítači počas navigácie na webových stránkach, použité na spracovanie a identifikovanie použitých dát. Súbor cookie je zvyčajne veľmi malých parametrov a neprispieva k presýteniu fyzického priestoru na pevnom disku. Coocie je prenesená na čítačku a na konci registrácie si „zapamätá”, ktoré oblasti na webe boli navštívené. Táto možnosť šetrí čas umožniac klientovi/návštevníkovi dosiahnuť rýchlejšie základné časti predtým prehliadaných stránok. Existuje viac typov cookies: trvalé, tie, ktoré zostanú na pevnom disku a to aj po jednom zatvorení browsera, dočasné, alebo sekcie, kde je uložený čas navigácie a sú vymazané z počítača po zavretí browsera; tretie, generované webovými stránkami, inými, ako tie práve navštívené. S cieľom ponúknuť blog, ktorý spĺňa očakávania a záujem návštevníkov, sú neustále analyzované dáta zozbierané cookies; tieto dáta naznačujú a to anonymne, akým spôsobom sú používané stránky, t.j. oblasti a sekcie, o ktoré majú návštevníci najväčší záujem. Je na návštevníkovi nastavenie vlastného browser spôsobom, ktorý akceptuje všetky cookies, niektoré, alebo ich odmietnuť. Pripomíname, že na konci každej navigácie môže návštevník v každom prípade vymazať z pevného disku cache-memory, ako aj nazhromaždené cookies. Rozšírenie ochrany osobných údajov o používanie cookie.