Rozšírenie ochrany osobných údajov o používanie cookie

1. Používanie cookie

essereinfermiere používa cookie aby poskytli pre užívateľov, ktorí navštívia essereinfermiere, jednoduché a efektívne služby.

Užívatelia, ktorí navštívia stránky, uvidia v minimálnom množstve vložené informácie v používaných zariadeniach, čo sú počítač a prídavné zariadenia, v malých textoch nazývaných „cookie” uložených v priečinkoch používaných web browserom užívateľa.

Používa sa viac druhov cookie, niektoré slúžia na účinnejšie využívanie stránok, iné na oprávnenie niektorých funkcií.

Ich podrobnou analýzou, naše cookie umožnia:

 • uloženie zadaných predvolieb
 • vyhnúť sa opätovnému zadaniu rovnakých informácií počas návštevy, ako je napríklad meno užívateľa a heslo
 • analyzovať používanie služieb a poskytnutého obsahu stránkami essereinfermiere na optimalizáciu skúseností pri prezeraní stránok a ponúknutých služieb

2. Tipológie použitých cookie stránkami essereinfermiere

Sledovanie rôznych druhov cookie používaných stránkami essereinfermiere v závislosti na ich použití

2.1 Technické cookie

Tento druh cookie umožní správne používanie niektorých sekcií stránok. Sú v dvoch kategóriach trvalé a session.

 • trvalé: akonáhle sa zavrie browser, nie sú zničené, ale zostanú až do konca nastaveného dátumu splatnosti
 • session: sú zničené pokaždé, ako sa zavrie browser

Tieto cookie, zaslané pokaždé z našeho domínia sú potrebné na správne zobrazenie stránok vo vzťahu k ponúknutým technickým službám a budú teda vždy použité a zaslané, pokiaľ užívateľ nezmení nastavenia vo vlastnom browseri (poukázajúc tak na zobrazenie stránok).

2.2 Analytické cookie

Cookie tejto karegórie sú používané na zhromažďovanie informácií o použití stránok essereinfermiere a použije tieto informácie na anonymné analytické štatistiky s cieľom zlepšiť použitie stránok a na poskytnutie obsahu viac zaujímavého a bližšieho prianiam užívateľov. Tento druh cookie zhromaždí dáta anonymnou formou o aktivitách užívateľa a o tom, ako sa dostal k týmto stránkam. Analytické cookie sú zaslané samotnými stránkami a z domén tretích strán.

2.3 Analýza cookie služieb tretích strán.

Tieto cookie sú používané k zhromažďovaniu informácií o stránkach zo strany užívateľov v anonymnej forme, a to: navštívené stránky, strávený čas nad nimi, smer prihláseného užívateľa, geografický pôvod užívateľa, vek, pohlavie užívateľa a záujmy na účely marketingových kampaní. Tieto cookie sú zaslané z domínií tretích externých strán na stránky.

2.4 Cookie na integrovanie produktov a funkcií softwaru tretích strán

Tento druh cookie integruje funkcie vyvinuté tretími stranami vo vnútri webových stránok ako ikony a preferencie vyjadrené na sociálnych sieťach za účelom zdielania obsahov stránok na použitie služieb softwaru tretích strán (ako softwary na vytváranie máp a ďalších softwérov, ktoré ponúkajú ďalšie služby). Tieto cookie sú zaslané z domínií tretích strán a z partnerských stránok, ktoré ponúkajú ich funkcie medzi stránkami.

2.5 Profilovacie cookie

Sú to dôležité cookie na vytvorenie profilov užívateľov s cieľom zasielať im reklamné správy v súlade s preukázanými preferenciami vo vnútri webových stránok.

Essereinfermiere, v súlade s platnými právnymi normami, nie je povinná vyžiadať si súhlas na technické a analytické cookie, pokiaľ sú potrebné na vyžiadané služby.

Na všetky ostatné druhy cookie môže byť súhlas vyjadrený užívateľom jedným, alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:

 • prostredníctvom špecifickej konfigurácie používaného browseru, alebo informačných programov používaných na prehliadanie stránok, ktoré tvoria web
 • prostredníctvom úprav v nastaveniach v používaní služieb tretích strán

Obe tieto riešenia by mohli zabrániť užívateľovi v používaní, alebo zobrazení používania častí stránok.

2.6 Webové stránky a služby tretích strán

Stránky by mohli obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré disponujú vlastnými zásadami o ochrane osobných údajov, ktoré môžu byť odlišné od tých prijatých stránkami essereinfermiere a teda nezodpovedá za tieto stránky.

3. Ako zneškodniť cookie pomocou konfigurácie browseru

 • Chrome

Navštív príslušné stránky.

 • Mozilla Firefox

Navštív príslušné stránky.

 • Internet Explorer

Navštív príslušné stránky.

 • Safari

Navštív príslušné stránky.

 • Opera

Navštív príslušné stránky.

4. Ako zneškodniť cookie v službách tretích strán

Služby Google
Facebook
Twitter

Táto stránka je viditeľná pomocou linku v dolnej časti všetkých webových stránok v súlade s článkom 122 podľa odseku vyhlášky zákona 196/2003 a následne zjednodušeným spôsobom o ochrane osobných údajov a získanie súhlasu na používanie cookie publikovaná v Úradný vestník č.126 z 3.júna 2014 a registrovaných opatrení č.229 z 8.mája 2014. Okrem iného ochrana osobných údajov je upravená o predpis EU 2016/679.