Profesia na živnosť

Je k dispozícií „Vademecum sesterská profesia na živnosť”, vydaného federáciami OPI a sociálnou poisťovňou ENPAPI.


Je to jeden užitočný dokument pre tých, kto chce vykonávať svoju profesiu na živnosť a aj pre tých, ktorí ju už vykonávajú. S VADEMECUM federácia OPI a úrad národnej sociálnej starostlivosti a asistencie v sesterskej profesií (ENPAPI), chce ešte raz zdôrazniť záväzok, predovšetkým voči čerstvým sesterským absolventom, presadzovať a podporovať prístup v asistencií profesie na živnosť, ktorý sa odvoláva na právny rámec a jasný a zdieľaný etický kód a za použitia operačných metód a profesionálnych jednotných nástrojov na celom území štátu. Vademecum na stiahnutie
[Zuzana Sankova]


Ak chceš zaslať nejaký «nový článok», «komentovať už existujúci článok/post», alebo ponúknuť nejakú «novú tému na diskusiu», vyplň Formulár na zaslanie komentára, alebo nového postu.


Tento blog nereprezentuje žiadny časopis a nie je pravideľne aktualizovaný. Nemožno ho teda považovať za redakčný výrobok podľa zákona č. 62 zo 7.3.2001. Čítaj disclaimer.