Keď zomrie pacient

Kasačný súd: ak zomrie pacient po operácií, je zodpovedná aj zdravotná sestra, pretože sa nezaktivovala zavolať lekára.


Podľa mienky sudcov poslednej inštancie, dali čierne na bielom v rozsudku č. 24573 uloženého 20. júna 2011, ak po operácií pacient zomrie, nesie zodpovednosť zo zabitia z nedbanlivosti aj zdravotná sestra, keďže v pochybnosti o zdravotnom stave pacienta nezavolala v potrebnom čase lekára.
(Čítaj celý článok na Studio Cataldi – justičný denník)


Zdroj: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10408.asp


Ak chceš zaslať nejaký «nový článok», «komentovať už existujúci článok/post», alebo ponúknuť nejakú «novú tému na diskusiu», vyplň Formulár na zaslanie komentára, alebo nového postu.


Tento blog nereprezentuje žiadny časopis a nie je pravideľne aktualizovaný. Nemožno ho teda považovať za redakčný výrobok podľa zákona č. 62 zo 7.3.2001. Čítaj disclaimer.