Disciplinárne konanie

V kníhkupectvách je k dispozícií: „Disciplinárne postupy v zdravotníckych profesiách” – dielo prof. Mauro Di Fresco


Disciplinárne postupy v zdravotníckych profesiách je dielo prof. Maura Di Fresco určené všetkým profesionálom v zdravotníckom sektore (verejnosti aj privátnym). Kniha, ktorú vydavateľstvo Maggioli vložilo do série zdravotná sestra a jej profesia, je konfigurovaná ako užitočný nástroj na poznanie a teda na ochranu, jej prostredníctvom kompletne a vyčerpávajúco porozumieť pravidlám zdravotníckeho systému tak, aby mohli byť spravované produktívnym spôsobom a v zmysle pravdy a spravodlivosti.
(Čítaj celý článok na Studio Cataldi – justičný denník)


Zdroj: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14000.asp


Ak chceš zaslať nejaký «nový článok», «komentovať už existujúci článok/post», alebo ponúknuť nejakú «novú tému na diskusiu», vyplň Formulár na zaslanie komentára, alebo nového postu.


Tento blog nereprezentuje žiadny časopis a nie je pravideľne aktualizovaný. Nemožno ho teda považovať za redakčný výrobok podľa zákona č. 62 zo 7.3.2001. Čítaj disclaimer.