Pracovní úrazy

Podle jedné studie, kterou prezentoval Anmil, zdravotní sestry mají nejvěčší výskyt pracovních úrazů mezi italskými pracovníky.


Každý rok se v Itálii cirka dva tisíce žen stane invalidními v důsledku úrazu na pracovišti. Zemědělství a zdravotnictví jsou nejrizikovější obory. (Adnkronos Salute) – zdravotní sestry mají nejvyžší výskyt úrazů mezi italskými pracovnicemi. Zdravotnický sektor s podílem 12,7% je na druhém místě a právě zemědělství (15,4%) má v roční „produkci” najvyžší počet invalidních žen. Každý rok se v Itálii asi dva tisíce žen stane „pracovně invalidními” v důsledku pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání, podle hodnocení převzatého od Inail.
(Čti celý článek na rassegna.it – internetové stránce zaměřené na práci, politiku a sociální ekonomiku)


Zdroj: rassegna.it
Url: http://www.rassegna.it/articoli/2014/02/17/109277/infortuni-sul-lavoro-le-infermiere-rischiano-di-piu


Pokud chceš zaslát nějaký «nový článek», «komentovat již existujíci článek/post», nebo nabídnout nějaké «nové téma na diskusi», vyplň Formulář na zaslání komentáře, nebo nového postu.


Tento blog nereprezentuje žádný casini a není pravidelně aktualizován. Nelze jej považovat za redakční výrobek podle zákona č. 62 ze 7.03.2001. Čti disclaimer.