Pracovní lékařství

Nové testy pro pracovnice vystavené „manuální manipulace s břemeny (MMC)”


Na druhý dodatek Italského časopisu o pracovním lékařství a ergonomií související s číslem říjen/prosinec 2010 byla publikovaná studie „Limity zátěžového testu ve formulací právního rozsudku o způsobilosti zaměstnankyň vystavených ruční manipulací s břemeny”. Touto analýzou jsme se pozastavili nad relativní účinností, kterou mají často testy používané v pracovním lékařství, které uznají, nebo neuznají pracovní způsobilost, zejména co se týče zaměstnankyň, které se stále častěji ocitají samy při přesunu břemen, jak se to například stává zdravotním sestrám.

Studie ukazuje, že by bylo nutné používat ve zvýšené míře tecniche di imaging, jako TCMS (vícevrstvá počítačová tomografie) ), která umožní identifikovat možná zranitelné desky a zjistit tak zóny, které by měly být ošetřeny agresivnějším způsobem. V současné době jsou nejvíce využívány analytické metody EKG (elektrokardiogram) a TE (ergometrický test), které se ale ukázaly jako neúčinné, zejména v identifikaci arteriosklerózy u pracovnic podrobených MMC.

V studií bylo zdůrazněno, tak jako i v mezinárodní literatuře, že scríningové testy společné pro identifikaci onemocnění kardiovaskulárního aparátu jsou méně důvěrihodné u žen, než u mužů.

Na konci tohoto dokumentu potvrdili autoři názor, že CT koronární artérie je nejspolehlivější metodou pro identifikaci pazientů s neporušenou koronární sítí. Zároveň budou chtít zahrnout toto vyšetření do protokolu používaném závodním lékařem na hodnocení zaměstnankyň, které se zabývají ruční manipulací s břemeny u nichž předběžné vyšetření jako elektrokardiogram a TE nedali spolehlivé výsledky.

Informace o autorovi: Gino Franceschini
Zdroj: Article-Marketing.it


Pokud chceš zaslát nějaký «nový článek», «komentovat již existujíci článek/post», nebo nabídnout nějaké «nové téma na diskusi», vyplň Formulář na zaslání komentáře, nebo nového postu.


Tento blog nereprezentuje žádný casini a není pravidelně aktualizován. Nelze jej považovat za redakční výrobek podle zákona č. 62 ze 7.03.2001. Čti disclaimer.