Odpovědnost za zařízení

V knihovně: „Odpovědnost za státní a soukromé zdravotnické zařízení” – uveřejněn od Maggioli


Recenze od Marco Massavelli – vydané od Maggioli, aktualizované o zákon o změně vyhlášky o pokroku ( vyhláška zákona 69/2013 změněn na zákon č. 98/2013) svazek analyzuje úlohu zdravotnického zařízení – nezávisle na jeho charakteru, ať už státním, nebo soukromém – ani na postoji vlastních zaměstnanců (lékařském i pomocném) a to i s ohledem na nedostatky v organizačním aparátu.


Zdroj: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14981.asp


Pokud chceš zaslát nějaký «nový článek», «komentovat již existujíci článek/post», nebo nabídnout nějaké «nové téma na diskusi», vyplň Formulář na zaslání komentáře, nebo nového postu.


Tento blog nereprezentuje žádný casini a není pravidelně aktualizován. Nelze jej považovat za redakční výrobek podle zákona č. 62 ze 7.03.2001. Čti disclaimer.